Get Adobe Flash player

Bemutatkozás

A Budapest Táncművészeti Stúdió ez év szeptemberében, hatodik tanévét kezdte meg a Miskolci utcai 141 szám alatt. Ez az épület 2012 előtt, József Attila Általános Iskolaként működött, és a jövő tanévtől,

ismét várja az első osztályos tanulókat!

Szeretnénk, ha a Zuglói általános iskolák sora, egy új színfolttal gazdagodna.

A kerületben számos új lakópark épült, és ennek köszönhetően, sok kisgyermek kezdi meg a tanulást a 2018-2019 es tanévben. Iskolánk a NAT kerettanterve szerint végzi majd oktatói munkáját, ami biztosítja a tanintézmények közötti átjárhatóságot.

Iskolánkban a tanulók az angol nyelvet tanulják 2. osztálytól.

Az iskola tanulói művészeti oktatásban is részesülnek, ami nem jelenti azt, hogy mindenképpen a táncos pályát kell választaniuk. Alsó tagozatban játékos formában kapják meg a zenei és táncos képzést, ahol megtanulják a mozgások alapelemeit. Fejlődik többek között a koordinációs képességük, ritmusérzékük, ami hatékonyan segíti őket a mindennapi tanulásban, ugyanakkor kielégíti mozgásigényüket.

A tanulók napirendje, a tantárgyak váltakozása, a pihenés és az önálló munka beiktatása, alkalmazkodik a gyerekek igényeihez

Gyermekközpontú légkörben, játékos, módszerekkel, örömteli ismeretszerzésre ösztönözzük tanulóinkat. Célunk az általános alapműveltség, a korszerű ismeretek, továbbá a szakmai képzéshez szükséges alapkészségek magas szinten történő közvetítése.

Az iskola pedagógusai mind felkészült szakemberek, akik ötletesen és lelkesen teljesítik hivatásukat. Arra törekszünk, hogy a pedagógus legyen példa műveltségével, szaktudásával, egyéniségével. Továbbá, céljaink között szerepel az is, hogy a gyerekek kapjanak iránymutatást az egészséges életmód kialakításához. Az iskolában a tapasztalati tanulás valósul meg. A gyerekek a minőségi tudás megszerzése mellett a mai kor társadalmi elvárásainak is megtanulnak megfelelni. Ezért, kiemelten foglalkozunk a kommunikációs, konfliktuskezelő és önkifejező képességek fejlesztésével.

 

< Következő oldal >